εξ ονόματος της «Ένωσης Ευρωπαίων Παραγωγών Πράσινης Ενέργειας» (UEGEP) σχετικά με την εικαζόμενη στρέβλωση των κανόνων ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας της Βουλγαρίας 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 34 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τρεις βουλγαρικές εταιρείες διανομής ενέργειας που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Αφενός, ισχυρίζεται ότι αγοράζουν ενέργεια από 273 παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, σε χαμηλότερη τιμή από ό,τι θα έπρεπε να πληρώνουν βάσει των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Αφετέρου, ισχυρίζεται ότι οι ίδιες εταιρείες διανομής ενέργειας αγοράζουν ενέργεια από εταιρείες, που έχουν επωφεληθεί από εθνική και ενωσιακή χρηματοδότηση, σε υψηλότερη τιμή από την προβλεπόμενη από τον νόμο τιμή. Υποστηρίζει ότι οι ανωτέρω πρακτικές συνιστούν παραβίαση του νόμου περί προστασίας του ανταγωνισμού της Βουλγαρίας καθώς και των άρθρων 106 παράγραφος 1 και 102 της ΣΛΕΕ.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now