Handelspolitik

Par nošķīrumu starp patērētājiem un uzņēmējiem Direktīvā 2005/29/EK un Direktīvā 2011/83/ES 

Christian Bewart
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Parlamentu grozīt Direktīvu 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi un Direktīvu 2011/83/ES par patērētāju tiesībām, lai labāk nošķirtu terminus: “patērētājs”, “tirgotājs” un “uzņēmējs” attiecībā uz lietotu preču no privātām mājsaimniecībām tirdzniecību tiešsaistē. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, tā kā pēdējos gados ir ievērojami palielinājies privāto mājsaimniecību preču pārdošanas apjoms tiešsaistē, ES tiesību aktos būtu labāk jāprecizē patērētāju un uzņēmēju definīcija. Viņš apgalvo, ka privātie pārdevēji saņem juridiskus brīdinājumus un ka tirgotāji tos pat iesūdz tiesā par daudzu preču pārdošanu tiešsaistē un abu direktīvu prasību neievērošanu. Tādēļ viņš aicina Parlamentu: a) Direktīvā 2005/29/EK un Direktīvā 2011/83/ES precizēt, ka privātpersonas, kas pārdod preces no privātām mājsaimniecībām, nav “tirgotāji” vai “uzņēmēji”; b) papildināt Direktīvu 2005/29/EK tā, lai strīdu gadījumā, kad attiecīgā persona ir “patērētājs”, “tirgotājs” vai “uzņēmējs”, kompetentā jurisdikcija būtu tā, kurā atrodas atbildētāja reģistrētā adrese; c) papildināt Direktīvu 2005/29/EK tā, lai līgumsodi saistībā ar neatbilstības konstatēšanu būtu Valsts kases kompetencē.

Thank you for your support, Christian Bewart

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international