Handelspolitik

O rozlišovaní medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi v smernici 2005/29/ES a smernici 2011/83/EÚ 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície vyzýva Parlament, aby zmenil smernicu 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách a smernicu 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov s cieľom lepšie rozlišovať medzi pojmami „spotrebiteľ“, „obchodník“ a „podnikateľ“ v prípade online obchodovania s použitým tovarom pochádzajúcim zo súkromných domácností. Predkladateľ petície tvrdí, že keďže v posledných rokoch došlo k výraznému nárastu online predaja tovaru zo súkromných domácností, v práve EÚ treba lepšie objasniť vymedzenie pojmov spotrebiteľ a podnikateľ. Tvrdí, že súkromní predajcovia dostávajú právne varovania a dokonca ich obchodníci žalujú na súde za to, že predávajú mnohé výrobky na internete, pričom nespĺňajú požiadavky uvedených dvoch smerníc. Preto vyzýva Parlament, aby: a) v smerniciach 2005/29/ES a 2011/83/EÚ objasnil, že súkromné osoby, ktoré predávajú predmety zo súkromnej domácnosti, nie sú „obchodníci“ ani „podnikatelia“; b) doplnil smernicu 2005/29/ES tak, aby v prípade sporov, keď je dotknutá osoba „spotrebiteľom“ alebo „obchodníkom“ alebo „podnikateľom“, bolo príslušným súdom registrované sídlo žalovanej strany; c) doplnil smernicu 2005/29/ES tak, aby zmluvné pokuty uložené v súvislosti s vyhlásením o nesúlade hradila štátna pokladnica.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now