Handelspolitik

Dwar id-distinzjoni bejn il-konsumaturi u l-intraprendituri fid-Direttiva 2005/29/KE u d-Direttiva 2011/83/UE 

Christian Bewart
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Il-petizzjonant jistieden lill-Parlament biex jemenda d-Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiki Kummerċjali Żleali u d-Direttiva 2011/83/UE dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi sabiex issir distinzjoni aħjar bejn it-termini: "konsumatur", "negozjant" u "intraprenditur" f'każ ta' kummerċ online ta' oġġetti użati li jinbiegħu minn djar privati. Il-petizzjonant isostni li, peress li fis-snin reċenti kien hemm żieda importanti fil-bejgħ online ta' oġġetti minn djar privati, id-definizzjoni ta' konsumaturi u intraprendituri għandha tiġi kkjarifikata aħjar fid-dritt tal-Unjoni. Huwa jallega li l-bejjiegħa privati jisfaw vittmi ta' twissijiet legali, u saħansitra jiġu mħarrka fil-qorti min-negozjanti, talli jbiegħu bosta oġġetti online u ma jissodisfawx ir-rekwiżiti taż-żewġ Direttivi. Għalhekk, huwa jistieden lill-Parlament biex: a) jikkjarifika fid-Direttivi 2005/29/KE u 2011/83/UE li l-individwi privati li jbiegħu oġġetti minn djar privati la huma "negozjanti" u lanqas "intraprendituri"; b) jissupplimenta d-Direttiva 2005/29/KE b'tali mod li fil-każ ta' tilwim fejn il-persuna kkonċernata tkun "konsumatur" jew "negozjant" jew "intraprenditur", il-post tal-ġurisdizzjoni ikun l-uffiċċju rreġistrat tal-konvenut; c) jissupplimenta d-Direttiva 2005/29/KE b'tali mod li l-penali kuntrattwali li jinġiebu f'kuntest ta' dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' konformità jiġu koperti mit-teżor tal-Istat.

Thank you for your support, Christian Bewart

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international