Handelspolitik

Christian Bewart tarbijate ja ettevõtjate eristamise kohta direktiivides 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL 

Christian Bewart
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 9 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja palub Euroopa Parlamendil muuta direktiivi 2005/29/EÜ ebaausate kaubandustavade kohta ja direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, et paremini eristada mõisteid „tarbija“, „kaupleja“ ja „ettevõtja“ eramajapidamistest müüdavate kasutatud esemete internetikaubanduse puhul. Petitsiooni esitaja väidab, et kuna viimastel aastatel on eramajapidamistest pärit esemete internetimüük oluliselt suurenenud, tuleks tarbija ja ettevõtja määratlust ELi õiguses paremini selgitada. Ta väidab, et eraõiguslikud müüjad langevad õiguslike hoiatuste ohvriks ning kauplejad kaebavad nad isegi kohtusse, kuna nad müüvad paljusid kaupu internetis ega vasta nende kahe direktiivi nõuetele. Seetõttu kutsub ta parlamenti üles: a) selgitama direktiivides 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL, et eraisikud, kes müüvad eramajapidamistest pärit esemeid, ei ole „kauplejad“ ega „ettevõtjad“; b) täiendama direktiivi 2005/29/EÜ nii, et vaidluste puhul, kus asjaomane isik on „tarbija“, „kaupleja“ või „ettevõtja“, põhineks kohtualluvus kostja registrijärgsel asukohal; c) täiendama direktiivi 2005/29/EÜ nii, et lepingujärgsed karistused, mis on seotud mittevastavuse tuvastamisega, kuuluksid riigikassa pädevusse.

Thank you for your support, Christian Bewart

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international