Handelspolitik

относно разграничението между потребители и предприемачи в Директива 2005/29/ЕО и Директива 2011/83/ЕС 

Christian Bewart
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията призовава Парламента да измени Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики и Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите с цел по-добро разграничаване на термините „потребител“, „търговец“ и „предприемач“ в случай на онлайн търговия със стоки втора употреба, продавани от частни домакинства. Вносителят на петицията твърди, че тъй като през последните години се наблюдава сериозно увеличаване на онлайн продажбите на стоки от страна на частни домакинства, определението за потребители и предприемачи следва да бъде по-добре изяснено в правото на ЕС. Той твърди, че частните продавачи стават жертва на правни предупреждения и дори се преследват по съдебен ред от страна на търговци за продажба на много предмети онлайн и за неспазване на изискванията на двете директиви. Поради това той призовава Парламента: а) да поясни в Директиви 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС, че частни лица, които продават стоки от частно домакинство, не представляват „търговци“ нито „предприемачи“; б) да допълни Директива 2005/29/ЕО по такъв начин, че в случай на спорове, в които съответното лице е „потребител“, „търговец“ или „предприемач“, се прилага юрисдикцията на мястото, където е регистрирано седалището на ответника; в) да допълни Директива 2005/29/ЕО по такъв начин, че договорните санкции, които се налагат в контекста на декларация за неспазване, да се поемат от държавната хазна.

Thank you for your support, Christian Bewart

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international