Handelspolitik

Om åtskillnaden mellan konsumenter och företagare i direktiv 2005/29/EG och direktiv 2011/83/EU 

Christian Bewart
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren uppmanar parlamentet att ändra direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder och direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter för att göra en större åtskillnad mellan begreppen ”konsument”, ”näringsidkare” och ”företagare” vid näthandel med begagnade varor som säljs av privathushåll. Framställaren hävdar att privathushållens försäljning av varor på nätet har ökat kraftigt under de senaste åren, och att definitionerna av konsumenter och företagare bör förtydligas i unionsrätten. Han hävdar att privata säljare faller offer för rättsliga varningar, och till och med stäms i domstol av näringsidkare, för att de säljer många varor på nätet och inte uppfyller kraven i de två direktiven. Han uppmanar därför parlamentet att a) förtydliga i direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU att privatpersoner som säljer varor från privathushåll inte är näringsidkare eller företagare, b) komplettera direktiv 2005/29/EG så att det vid tvister där den berörda personen är en ”konsument” eller ”näringsidkare” är svarandens säte som är behörig domstol, c) komplettera direktiv 2005/29/EG så att de straffavgifter som införs i samband med en förklaring om bristande efterlevnad täcks av statskassan.

Thank you for your support, Christian Bewart

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international