Tiere

Par ES tiesību aktu, kas attiecas uz Natura 2000 teritorijām, iespējamiem pārkāpumiem un par reti sastopamo klinšu ērgļu dzīvotņu apdraudējumu Mała Barania kalnu masīvā (Polija) 

H. M.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs(-a) vērš uzmanību uz iespējamiem ES tiesiskā regulējuma, kas attiecas uz nozīmīgu putnu sugu dzīvotnēm, pārkāpumiem, iezīmējot ātrgaitas autoceļa maršrutu Mała Barania kalnu masīvā. Lūgumraksta iesniedzējs(-a) apgalvo, ka saistībā ar šo projektu pieņemtajos lēmumos nav ņemti vērā vides aizsardzības faktori, proti, apdraudēto sugu dzīvotņu apdraudējums. Provinces vides aizsardzības inspekcijai nosūtītā sūdzība nedeva vēlamos rezultātus, jo šī iestāde neveica nekādas pārbaudes uz vietas un savā lēmumā norādīja, ka nav nekādu pierādījumu, kas liecinātu, ka ir pārkāpti tiesību akti, kas attiecas uz nozīmīgu putnu sugu dzīvotnēm. Turklāt nenotika nekāda apspriešanās ar dabas aizsardzības iestādēm vai organizācijām. Lūgumraksta iesniedzējs(-a) atsaucas uz LESD 11. un 13. pantu, kuri attiecas uz vides aizsardzību un dzīvnieku labturību un kuri būtu jāņem vērā, dalībvalstīm īstenojot ES vides aizsardzības politiku un transporta politiku.

Thank you for your support, H. M.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international