Tiere

H. M. Natura 2000 võrgustikuga seotud ELi õigusaktide väidetava rikkumise ja haruldase kaljukotka elupaikade ohustamise kohta Poolas Mała Barania mäestikus 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu oluliste linnuliikide elupaiku käsitleva ELi õigusraamistiku väidetavatele rikkumistele kiirtee marsruudi märgistamisel Mała Barania mäestikus. Petitsiooni esitaja väidab, et selle projekti jaoks vajalikes keskkonnaalastes otsustes ei võetud arvesse keskkonnategureid, nimelt ohustatud liikide elupaikade ohtuseadmist. Provintsi keskkonnakaitseinspektsioonile saadetud kaebus ei andnud soovitud tulemusi, kuna see asutus ei viinud läbi kohapealseid kontrolle ja oma otsuses märkis ta, et puuduvad tõendid oluliste linnuliikide elupaiku käsitlevate õigusaktide rikkumise kohta. Lisaks ei konsulteeritud looduskaitseasutuste ega -organisatsioonidega. Petitsiooni esitaja viitab Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 11 ja 13, mis käsitlevad keskkonnakaitset ja loomade heaolu, mida liikmesriigid peaksid ELi poliitika ja transpordipoliitika rakendamisel arvesse võtma.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international