Tiere

O údajnom porušení právnych predpisov EÚ týkajúcich sa sústavy Natura 2000 a hrozbe pre biotopy vzácnych druhov orla skalného v masíve Mała Barania (Poľsko) 

H. M.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 4 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ upozorňuje na údajné porušovanie právneho rámca EÚ o biotopoch významných druhov vtákov počas značenia rýchlostnej cesty mimo trasy v masíve Mała Barania. Predkladateľ tvrdí, že v rozhodnutiach v oblasti životného prostredia požadovaných pre tento projekt sa nezohľadňovali environmentálne faktory, konkrétne hrozby pre biotopy ohrozených druhov. Sťažnosť zaslaná okresnému inšpektorátu ochrany životného prostredia nepriniesla požadované výsledky, pretože tento orgán nevykonal inšpekciu na mieste a vo svojom rozhodnutí uviedol, že neexistujú dôkazy poukazujúce na porušenie právnych predpisov týkajúcich sa biotopov významných druhov vtákov. Okrem toho sa neuskutočnili žiadne konzultácie s environmentálnymi inštitúciami alebo organizáciami. Predkladateľ sa odvoláva na články 11 a 13 ZFEÚ týkajúce sa ochrany životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat, ktoré by sa mali zohľadniť pri zavádzaní politiky EÚ a dopravnej politiky členských štátov.

Thank you for your support, H. M.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international