Tiere

Om den påstådda överträdelsen av Natura 2000-relaterad EU-lagstiftning och hotet mot livsmiljöer för sällsynta arter av kungsörn i Mala Barania-massivet (Polen) 

H. M.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren uppmärksammar påstådda överträdelser av EU:s rättsliga ram för livsmiljöer för viktiga fågelarter under utmärkningen av en expressvägs sträckning i Mala Baraniamassivet. Framställaren hävdar att de miljöbeslut som krävdes för detta projekt inte tog hänsyn till miljöfaktorer, nämligen hot mot livsmiljöer för utrotningshotade arter. Ett klagomål som skickades till provinsens kontrollorgan för miljöskydd gav inte de önskade resultaten, eftersom detta organ inte utförde inspektionerna på plats och i sitt beslut uppgav att det inte fanns några belägg för att lagstiftningen om livsmiljöer för viktiga fågelarter hade överträtts. Dessutom genomfördes inga samråd med naturinstitutioner eller naturorganisationer. Framställaren hänvisar till artiklarna 11 och 13 i EUF-fördraget om miljöskydd och djurskydd, som bör beaktas när medlemsstaterna genomför EU:s politik och transportpolitik.

Thank you for your support, H. M.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international