Tiere

Natura 2000 -verkostoon liittyvän EU:n lainsäädännön väitetystä rikkomisesta ja harvinaisten maakotkalajien elinympäristöihin kohdistuvasta uhasta Mała Baranian massiivin alueella Puolassa 

H. M.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vetoomuksen esittäjä kiinnittää huomiota siihen, että Mała Baranian massiivin alueella kulkevan moottoriliikennetien reitin merkitsemisen yhteydessä olisi rikottu tärkeiden lintulajien elinympäristöjä sääntelevää EU:n oikeudellista kehystä. Vetoomuksen esittäjän mukaan hankkeen edellyttämissä ympäristöpäätöksissä ei otettu huomioon ympäristötekijöitä eli uhanalaisten lajien elinympäristöihin kohdistuvia uhkia. Maakunnan ympäristötarkastuslaitokselle lähetetty valitus ei tuottanut toivottuja tuloksia, sillä kyseinen elin ei tehnyt paikan päällä suoritettavia tarkastuksia ja totesi päätöksessään, ettei se löytänyt näyttöä tärkeiden lintulajien elinympäristöihin liittyvän lainsäädännön rikkomisesta. Luonnonsuojelun parissa toimivia laitoksia tai järjestöjä ei myöskään kuultu. Vetoomuksen esittäjä viittaa ympäristön- ja eläintensuojelua koskeviin SEUT-sopimuksen 11 ja 13 artiklaan, jotka olisi otettava huomioon, kun jäsenvaltiot panevat täytäntöön EU:n politiikkaa ja liikennepolitiikkaa.

Thank you for your support, H. M.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international