Tiere

Om påstået overtrædelse af EU’s lovgivning vedrørende Natura 2000 og truslen mod levesteder for sjældne arter af kongeørn ved Mała Barania-bjerget (Polen) 

H. M.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Andrageren gør opmærksom på påståede overtrædelser af EU's retlige rammer for vigtige fuglearters levesteder i forbindelse med markeringen af en motortrafikvejs planlagte strækning ved Mała Barania-bjerget. Andrageren hævder, at de miljømæssige beslutninger, der skulle træffes i forbindelse med dette projekt, ikke har taget hensyn til miljømæssige faktorer, nemlig trusler mod truede arters levesteder. En klage, der blev sendt til det lokale miljøbeskyttelsesinspektorat, gav ikke de ønskede resultater, da dette organ ikke udførte inspektioner på stedet og i sin beslutning anførte, at der ikke var noget, der tydede på, at der var sket en overtrædelse af lovgivningen vedrørende levesteder for vigtige fuglearter. Der blev derudover heller ikke gennemført høringer af naturinstitutioner eller -organisationer. Andrageren henviser til artikel 11 og 13 i TEUF om miljøbeskyttelse og dyrevelfærd, som medlemsstaterne bør tage hensyn til i forbindelse med gennemførelsen af EU's politik og transportpolitik.

Thank you for your support, H. M.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international