Tiere

относно предполагаемо нарушение на законодателството на ЕС, свързано с „Натура 2000“, и заплаха за местообитанията на редки видове скален орел в масива Mała Barania (Полша) 

H. M.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията насочва вниманието към предполагаеми нарушения на правната рамка на ЕС относно местообитанията на важни видове птици по време на очертаването на високоскоростен път в масива Mała Barania. Вносителят на петицията твърди, че решенията в областта на околната среда, необходими за този проект, не вземат предвид екологичните фактори, а именно заплахи за местообитанията на застрашени видове. Жалбата, изпратена до провинциалния инспекторат по опазване на околната среда, не е дала желаните резултати, тъй като този орган не е извършил проверки на място и в решението си е заявил, че няма доказателства за нарушаване на законодателството, свързано с местообитанията на важни видове птици. Освен това не са проведени консултации с природозащитни институции или организации. Вносителят на петицията се позовава на членове 11 и 13 от ДФЕС, свързани с опазването на околната среда и хуманното отношение към животните, които следва да бъдат взети предвид при прилагането на политики на ЕС и на транспортни политики от страна на държавите членки.

Thank you for your support, H. M.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international