Gesundheit

относно задължението за предоставяне на медицинска помощ на борда на плавателни съдове и самолети в ЕС 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията призовава ЕС да въведе задължение за самолетите, прелитащи през европейското въздушно пространство, и плавателните съдове, преминаващи през европейските териториални води, да разполагат с медицински персонал и оборудване на борда си (автоматизиран дефибрилатор и комплект за спешна медицинска помощ). Той отбелязва непрекъснатото нарастване на въздушното движение в Европа и се позовава на проучване, публикувано през 2015 г., съдържащо статистика относно случаите на оказване на спешна медицинска помощ в самолети. Той също така изтъква, че Федералната администрация за въздухоплаване на САЩ отдавна е въвела задължително наличие на медицинско оборудване за оказване на спешна помощ и на персонал, обучен да оказва първа помощ, на борда на самолетите. Той призовава за въвеждане на същите мерки в ЕС за самолетите и плавателните съдове, преминаващи през европейски териториални води. Вносителят на петицията се позовава на член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international