Gesundheit

Om krav på medicinsk hjälp på fartyg och flygplan i EU 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren uppmanar EU att göra det obligatoriskt för flygplan i det europeiska luftrummet och fartyg i europeiska territorialvatten att ha medicinsk personal och utrustning ombord (automatisk defibrillator och sjukvårdssats för nödsituationer). Han konstaterar att flygtrafiken i Europa ständigt ökar och hänvisar till en studie från 2015 som innehåller statistik om medicinska nödsituationer ombord flygplan. Han påpekar också att den amerikanska luftfartsmyndigheten sedan länge kräver att medicinsk nödutrustning och personal som är utbildad i första hjälpen ska finnas på alla flygplan. Han anser att sådana krav ska införas i EU för flygplan och för fartyg som färdas i europeiska territorialvatten. Framställaren hänvisar också till artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international