Gesundheit

O povinnosti poskytovať lekársku pomoc na lodiach a v lietadlách v EÚ 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície vyzýva EÚ, aby zaviedla povinnosť, aby bol na palubách lietadiel v európskom vzdušnom priestore a lodí v európskych teritoriálnych vodách prítomný zdravotnícky personál a vybavenie (automatický defibrilátor a núdzová zdravotnícka súprava). Poznamenáva, že letecká doprava v Európe neustále rastie, a odkazuje na štúdiu uverejnenú v roku 2015, ktorá obsahuje štatistické údaje týkajúce sa prípadov núdzovej zdravotníckej pomoci na palubách lietadiel. Takisto poukazuje na to, že Federálny letecký úrad USA už dávno stanovil povinnosť, aby bolo na palubách lietadiel k dispozícii núdzové zdravotnícke vybavenie a personál vyškolený v poskytovaní prvej pomoci. Žiada, aby sa tá istá povinnosť zaviedla aj pre lietadlá a lode EÚ v európskych pobrežných vodách. Predkladateľ petície sa odvoláva na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international