Gesundheit

Simon Baraldi kohustuse kohta anda ELis laevadel ja lennukitel arstiabi 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja palub ELil kehtestada kohustuse, et Euroopa õhuruumis lendavate lennukite ja Euroopa territoriaalvetes sõitvate laevade pardal peab olema meditsiinipersonal ja -varustus (automaatne defibrillaator ja esmaabivahendite komplekt). Ta märgib, et lennuliiklus Euroopas suureneb üha enam, ja viitab 2015. aastal avaldatud uuringule, mis sisaldab statistilisi andmeid lennukite pardal esinenud erakorraliste meditsiiniliste juhtumite kohta. Ta juhib tähelepanu ka sellele, et Ameerika Ühendriikide Föderaalne Lennuamet kehtestas juba ammu kohustuse, et lennuki pardal peab olema esmaabivahendite komplekt ja esmaabi koolituse läbinud personal. Ta nõuab, et ELis rakendataks lennukite ja Euroopa territoriaalvetes sõitvate laevade suhtes samasugust nõuet. Petitsiooni esitaja viitab Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 168.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international