Gesundheit

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję wzywa UE do wprowadzenia obowiązku posiadania na pokładzie samolotów lecących w europejskiej przestrzeni powietrznej oraz łodzi przepływających przez europejskie wody terytorialne personelu medycznego i sprzętu medycznego (automatycznego defibrylatora i zestawu ratownictwa medycznego). Zauważa, że ruch lotniczy w Europie stale się zwiększa, i powołuje się na opublikowane w 2015 r. badanie zawierające statystyki dotyczące nagłych przypadków medycznych na pokładzie samolotu. Zwraca również uwagę, że Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych od dawna przewiduje obowiązkową obecność na pokładzie samolotów sprzętu medycznego i personelu przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wzywa do wdrożenia takich samych uregulowań w UE w odniesieniu do samolotów i do łodzi pływających po europejskich wodach terytorialnych. Składający petycję powołuje się na art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international