Rente

относно вдовишката пенсия 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
277 Supporters 277 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията твърди, че правителството на Испания лишава жените, чиито официално регистрирани несемейни партньори са починали, от правото на вдовишка пенсия на основание, че техният доход е бил по-голям от този на партньора им през годината на смъртта на последния. Съгласно действащото испанско законодателство (член 221 от Закона за социално осигуряване, 40/2007) такива партньори трябва да бъдат икономически зависими, за да имат право на вдовишка пенсия. Това обаче не изглежда да е така за партньорства, регистрирани като бракове. Вносителката на петицията твърди, че това представлява дискриминация и е посегателство върху защитата, осигурена за семействата, съставени от несключили брак двойки и техните деца.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now