Handelspolitik

относно екологичния бонус в Германия за електрически превозни средства 

B. A.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията възразява срещу екологичния бонус, предоставян от германската Федерална служба по икономически въпроси и контрол на износа (BAFA). Той твърди, че малките производители не получават подкрепа от BAFA, тъй като тяхното ценообразуване е благоприятно за клиентите и не дава възможност за отстъпка, въпреки че техните превозни средства отговарят на условията за стимулиране на закупуването им. Той твърди, че BAFA оказва непряко влияние върху изчисляването на цените на производителите на автомобили. Ако BAFA действително иска да насърчава електрическите превозни средства по независим и безпристрастен начин, икономическата мощ на производителите следва да не оказва влияние върху равнището на финансово участие на държавата. Вносителят на петицията твърди, че понастоящем ЕС разглежда въпроса дали екологичният бонус е в съответствие с правото на ЕС, и изисква неговата петиция да бъде взета под внимание.

Thank you for your support, B. A.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international