Handelspolitik

Om Tysklands miljöbonus för eldrivna fordon 

B. A.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren protesterar mot den miljöbonus som beviljas av Förbundsrepubliken Tysklands centrala ämbetsverk för ekonomi och exportkontroll (BAFA). Han påstår att mindre tillverkare inte får något stöd från BAFA, eftersom deras kundvänliga prissättning inte lämnar rum för några rabatter, fastän deras fordon kan komma i fråga för köpincitamentet. Han hävdar att BAFA indirekt påverkar biltillverkarnas priskalkyler. Om BAFA verkligen skulle vilja ägna sig åt oberoende och opartiskt främjande av elfordon, då bör tillverkarnas ekonomiska styrka inte ha någon betydelse för hur stort statsbidraget blir. Framställaren hävdar att EU för närvarande behandlar frågan om huruvida miljöbonusen stämmer överens med unionslagstiftningen och ber om att det ska tas hänsyn till hans framställning.

Thank you for your support, B. A.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international