Rechtstaatlichkeit

относно дискриминация във връзка с възнаграждението на нови съдебни изпълнители в Гърция 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
29 Supporters 29 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията твърди, че е налице дискриминация от страна на гръцката държава по отношение на заплатата, плащана на нови съдебни изпълнители, в сравнение със заплатата и „личните ползи“, изплащани на по-възрастните съдебни изпълнители, а също така и на нови държавни служители в Министерството на икономиката и други отдели. Освен това той твърди, че според гръцката конституция съдебните изпълнители не са държавни служители и следователно не е трябвало да бъдат включвани в единното възнаграждение, установено през 2011 г., тъй като това е в нарушение на конституционния принцип за разделение на властите. Той също така твърди, че във всички държави от ЕС на съдебните служители (greffier, Gerichtsschreiber) се полага специфично възнаграждение, и поради това счита, че включването на съдебните служители в единното възнаграждение е в противоречие с основните принципи на ЕС.

Thank you for your support, ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international