Rechtstaatlichkeit

относно дискриминация във връзка с възнаграждението на нови съдебни изпълнители в Гърция 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in Europäische Union
6% from 500 for quorum
  1. Launched 17/04/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията твърди, че е налице дискриминация от страна на гръцката държава по отношение на заплатата, плащана на нови съдебни изпълнители, в сравнение със заплатата и „личните ползи“, изплащани на по-възрастните съдебни изпълнители, а също така и на нови държавни служители в Министерството на икономиката и други отдели. Освен това той твърди, че според гръцката конституция съдебните изпълнители не са държавни служители и следователно не е трябвало да бъдат включвани в единното възнаграждение, установено през 2011 г., тъй като това е в нарушение на конституционния принцип за разделение на властите. Той също така твърди, че във всички държави от ЕС на съдебните служители (greffier, Gerichtsschreiber) се полага специфично възнаграждение, и поради това счита, че включването на съдебните служители в единното възнаграждение е в противоречие с основните принципи на ЕС.

Thank you for your support, ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now