Arbeit

относно дискриминация и несправедливи условия на труд при наемането на работници на безсрочни договори от кипърските органи 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията твърди, че кипърските органи не спазват законодателството на ЕС, като дискриминират работниците, наети на срочни или безсрочни трудови договори, в сравнение с държавните служители, назначени за неопределено време. Тя твърди, че Кипър нарушава разпоредбите на Директива 1999/70/ЕО със своето национално законодателство, прието през 2016 г. Тя твърди, че безсрочните договори накърняват правата, привилегиите и защитата за наетите по този режим лица, които извършват същата работа като държавните служители, назначени за неопределено време.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now