Arbeit

Om diskriminering och orättvisa villkor i samband med de cypriotiska myndigheternas tillsvidareanställning av arbetstagare  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren menar att de cypriotiska myndigheterna brister i uppfyllandet av EUlagstiftningen genom att de diskriminerar tillfälligt anställda och de som har en tillsvidareanställning, jämfört med fast anställda offentliganställda. Hon menar att Cypern bryter mot direktiv 1999/70/EG i och med den lagstiftning som antogs 2016. Hon hävdar att visstidsanställningar skadar rättigheter, förmåner och det skydd som ges till dem som anställs på dessa villkor och som utför samma arbete som fast anställda offentliganställda.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now