Arbeit

O diskriminácii a nekalých podmienkach v zamestnávaní pracovníkov na neurčitý čas zo strany cyperských orgánov  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľka petície tvrdí, že cyperské orgány nedodržiavajú právne predpisy EÚ, pretože diskriminujú dočasných pracovníkov a pracovníkov zamestnaných na základe zmlúv na určitý čas v porovnaní so stálymi štátnymi zamestnancami. Tvrdí, že Cyprus v dôsledku vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v roku 2016 porušuje smernicu 1999/70/ES. Zmluvy na neurčitý čas podľa jej názoru narúšajú práva, výhody a ochranu osôb, ktoré sú zamestnané na základe takýchto zmlúv a ktoré vykonávajú rovnakú prácu ako stáli štátni zamestnanci.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now