Versorgung

от името на Литовския съвет по въпросите на селското стопанство и храните , подкрепена от 52 359 подписа, относно неравенството в плащанията по линия на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС в Литва 

European Parliament
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

The petitioner states that Литовските земеделски стопани отговарят на условията за директно подпомагане по линия на ЕС Common Agricultural Policy (CAP) от момента на присъединяването на страната към ЕС, но получават много по-ниски плащания от колегите си от западноевропейските страни. Lithuanian farmers are not receiving На земеделските стопани не се отпускат справедливите и равни недискриминационни плащания, въпреки че отговарят на изискванията, свързани с околната среда, безопасността на храните и хуманното отношение към животните. Според вносителя на петицията тези плащания са били дискриминационни през 2014 г., в края на преходния период от 10 години. След реформата на общата селскостопанска политика (ОСП) за следващия финансов период 2014 – 2020 г. литовските земеделски стопани и селскостопански предприятия ще продължат да се намират в неравностойно положение и да бъдат дискриминирани при разпределянето на средства в изпълнение на ОСП. Неравенството при плащанията по ОСП допринася за емиграцията на литовски земеделски стопани в други държави членки на ЕС, които са по-развити и по-добре подпомагани с финансиране от ЕС.

Thank you for your support, European Parliament

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international