Versorgung

F'isem il-Kunsill għall-Agrikoltura u l-Ikel , bi 52 359 firma, dwar l-inugwaljanza fil-ħlas skont il-Politika Agrikola Komuni tal-UE fil-Litwanja  

European Parliament
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

The petitioner states that Il-bdiewa Litwani ma kinux eleġibbli għal appoġġ dirett skont il-Politika Agrikola Komuni tal-UE mill-adeżjoni tal-pajjż mal-UE, iżda dawn jirċievu ħlas ħafna aktar baxx mill-kontropartijiet tagħhom fil-pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent. Lithuanian farmers are not receiving Il-ħlas ġust u ugwali, mhux diskriminatorju mhuwiex attribwit lill-bdiewa minkejja li jissodisfaw rekwiżiti ambjentali, tas-sikurezza tal-ikel u tal-benessri tal-annimali. Fil-fehma tal-petizzjonant dawn il-ħlasijiet kienu allegatament diskriminatorji fl-2014, fl-aħħar tal-perjodu tranżitorju ta' 10 snin. Wara r-riforma tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) tal-UE għall-perjodu finanzjarju li jmiss tal-2014-2020, il-bdiewa u l-intrapriżi agrikoli Litwani se jkomplu jkunu f'pożizzjoni żvantaġġata u se jiġu ddiskriminati meta jiġu allokati fondi għall-implimentazzjoni tal-PAK. L-inugwaljanza fil-ħlas tal-PAK tikkontribwixxi għall-emigrazzjoni tal-bdiewa Litwani għal Stati Membri oħra tal-UE li huma aktar żviluppati u appoġġjati aħjar mill-finanzjament tal-UE.

Thank you for your support, European Parliament

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international