Versorgung

For det litauiske landbrugs- og fødevareråd, og 52 359 medunderskrivere, om ulighed i betalingerne under EU's fælles landbrugspolitik i Litauen  

European Parliament
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

The petitioner states that De litauiske landbrugere har været berettigede til direkte støtte fra EUCommon Agricultural Policy (CAP) siden landets tiltrædelse af EU, men de modtager væsentligt lavere betalinger end deres modparter i de vesteuropæiske lande. Lithuanian farmers are not receiving Landbrugerne modtager ikke fair og ligelige, ikkediskriminerende betalinger, på trods af at de opfylder kravene vedrørende miljø, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. Det er andragerens opfattelse, at disse betalinger var diskriminerende i 2014, ved udgangen af overgangsperioden på 10 år. Efter reformen af EU's fælles landbrugspolitik for den næste finansielle periode 2014-2020 vil litauiske landbrugere og landbrugsvirksomheder fortsat stå i en ugunstig position og være genstand for forskelsbehandling ved tildelingen af midler til gennemførelse af den fælles landbrugspolitik. Uligheden i betalinger under den fælles landbrugspolitik er medvirkende til, at litauiske landbrugere udvandrer til andre EU-medlemsstater, der er mere udviklede og modtager mere i EU-støtte.

Thank you for your support, European Parliament

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international