Versorgung

Namens de Litouwse Raad van Landbouw en Levensmiddelen, gesteund door 52 359 ondertekenaars, over de ongelijkheid in Litouwen van betalingen uit hoofde van het gemeenschappelijk landbouwbeleid  

European Parliament
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

The petitioner states that Volgens indiener komen Litouwse boeren sinds de toetreding van het land tot de EU in aanmerking voor rechtstreekse betalingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EUCommon Agricultural Policy (CAP) , maar ontvangen zij veel lagere betalingen dan hun collega's in West-Europese landen. Lithuanian farmers are not receiving De billijke en gelijke, niet-discriminerende betalingen worden niet toegekend aan de boeren hoewel aan de voorwaarden op het gebied van milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn wordt voldaan. Naar de mening van indiener waren deze betalingen in 2014, aan het einde van de tienjarige overgangsperiode, van een vermeend discriminatoir karakter. Na de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU voor de volgende financiële periode, van 2014 tot 2020, duurt de nadelige positie en de discriminatie van de Litouwse landbouwers en agrarische bedrijven bij de allocatie van middelen voor de uitvoering van het GLB voort. De ongelijkheid van GLB-betalingen draagt eraan bij dat Litouwse landbouwers emigreren naar andere EU-lidstaten, die beter zijn ontwikkeld en beter door EU-middelen worden ondersteund.

Thank you for your support, European Parliament

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international