Umwelt

от името на група български и румънски граждани и неправителствени организации, относно опасения за безопасността по отношение на хранилищата за радиоактивни отпадъци в България 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителите на петицията изразяват загриженост за безопасността по отношение на изграждането на национално хранилище за съхранение на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци в Радиана, България, съвсем близо до река Дунав и границата с Румъния. Те твърдят, че строежът ще замърси подпочвените води с радиоактивни отпадъци, някои от които имат период на полуразпад от няколкостотин и дори десетки милиони години. Вносителите на петицията подчертават правните проблеми с оценката на въздействието върху околната среда и твърдят, че количеството на радиоактивни отпадъци, което ще бъде складирано в Радиана, далеч ще превиши прогнозите на настоящия проект. Те твърдят, че са нарушени Конвенциите от Орхус и Еспо и призовават за спиране на финансирането на този проект.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international