Umwelt

Jménem skupiny bulharských a rumunských občanů a nevládních organizací ve věci otázek bezpečnosti týkajících se úložiště radioaktivního odpadu v Bulharsku 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelé petice mají obavy ohledně bezpečnosti, pokud jde o výstavbu vnitrostátního úložiště radioaktivního odpadu s nízkou a průměrnou úrovní radioaktivity v obci Radiana v Bulharsku, která se nachází v blízkosti řeky Dunaje a hranice s Rumunskem. Tvrdí, že výstavba bude kontaminovat podzemní vody radioaktivním odpadem, z nichž některý má poločas rozpadu několik stovek tisíc a dokonce několik desítek milionů let. Předkladatelé petice upozorňují na právní otázky spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí a tvrdí, že množství radioaktivního odpadu, které má být v Radianě uloženo, zdaleka překročí odhady stávajícího projektu. Tvrdí, že jde o porušení Aarhuské úmluvy a úmluvy z Espoo a vyžadují zastavení financování tohoto projektu.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international