Gesundheit

от името на „Alpe Adria Green“, относно проблеми, причинени от замърсяването от завод за стомана в провинция Триест (Италия) 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията изразява загриженост относно сериозната опасност за човешкото здраве и околната среда, която причинява замърсяването от завод за стомана в Сервола, провинция Триест, където горните граници на стойностите на бензен, ФПЧ10 и многопръстен ароматен въглеводород са били превишени. Той също така посочва, че опасните отпадъци, изхвърлени в околността, причиняват замърсяване на почвата, подпочвените и морските води. Той подчертава, че прилагането на принципа за предпазни мерки е от съществено значение, когато става дума за общественото здраве и опазването на околната среда в Европа. В заключение той настоява за образуване на производство срещу Италия за нарушение на законодателството на ЕС.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now