Gesundheit

För ”Alpe Adria Green”, om problem som orsakats av föroreningar från ett stålverk i provinsen Trieste (Italien) 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren uttrycker oro över den allvarliga fara för människors hälsa och miljön som orsakas av föroreningar från ett stålverk i Servola, i provinsen Trieste, där gränsvärdena för bensen, PM10 och polycykliska aromatiska kolväten sägs ha överskridits. Han påpekar också att farligt avfall som dumpats i närheten leder till förorening av mark, grundvatten och hav. Han betonar att tillämpningen av försiktighetsprincipen är av avgörande betydelse när det gäller folkhälsa och miljöskydd i Europa. Slutligen begär han att ett förfarande ska inledas mot Italien för överträdelse av EU-lagstiftningen.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now