Gesundheit

U ime organizacije Alpe Adria Green, o problemima prouzročenim onečišćenjem iz tvornice čelika u pokrajini Trst (Italija) 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Podnositelj predstavke izražava bojazan da postoji ozbiljna opasnost po ljudsko zdravlje i okoliš uslijed onečišćenja iz tvornice čelika u Servoli u pokrajini Trst, gdje je prekoračena gornja granična vrijednost za benzen, lebdeće čestice (PM 10) i policikličke aromatske ugljikovodike (PAH). Također ističe da opasni otpad koji se odlaže u blizini prouzročuje onečišćenje tla, podzemnih voda i mora. Naglašava da je primjena načela predostrožnosti od ključne važnosti kada je riječ o zaštiti javnog zdravlja i okoliša u Europi. Konačno, poziva na pokretanje postupka protiv Italije zbog povrede zakonodavstva EU-a.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now