Gesundheit

?B. ühenduse Alpe Adria Green nimel Itaalias Trieste provintsis asuva terasetehase põhjustatud reostusest tulenevate probleemide kohta 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja väljendab muret seoses tõsise ohuga, mida inimeste tervisele ja keskkonnale põhjustab reostus, mis tuleneb Trieste provintsis Seravolas asuvast terasetehasest, kus on nähtavasti ületatud benseeni, PM10 -osakeste ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) ülempiiri. Ta juhib tähelepanu ka sellele, et lähedusse ladestatud ohtlikud jäätmed põhjustavad pinnase-, põhjavee- ja merereostust. Ta rõhutab, et Euroopa rahvatervise ja keskkonnakaitse valdkonnas on oluline kohaldada ettevaatusprintsiipi. Lõpuks nõuab ta ELi õigusaktide rikkumise eest Itaalia suhtes menetluse algatamist.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now