Gesundheit

Par problēmām, ko izraisījis piesārņojums no tērauda ražotnes Triestes provincē (Itālija) 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par nopietno apdraudējumu cilvēku veselībai un videi, ko rada piesārņojums no tērauda rūpnīcas Servolā, Triestes provincē, kur ir acīmredzami pārsniegtas benzola, PM 10 un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) augšējās robežvērtības. Viņš arī norāda, ka apkārtnē izgāztie bīstamie atkritumi rada augsnes, gruntsūdeņu un jūras piesārņojumu. Viņš uzsver, ka piesardzības principa piemērošana attiecībā uz sabiedrības veselību un vides aizsardzību Eiropā ir būtiska. Visbeidzot, viņš aicina sākt tiesvedību pret Itāliju par ES tiesību aktu pārkāpumu.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now