Handelspolitik

Om planerat åldrande för glödlampor och andra hushållsprodukter som säljs i EU 

André Kauper
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren vänder sig mot förekomsten av produkter som inte är möjliga att reparera på den inre marknaden, och efterlyser en begränsning av tillverkarnas möjligheter att producera varor med en strategi för planerat åldrande. Framställaren hänvisar till exemplet med glödlampor med begränsad varaktighet, och kaffemaskiner av billiga komponenter som varken kan ersättas eller lagas av tillverkarna och återförsäljarna. Framställaren är oroad över att detta produktions- och konsumtionssätt varken gynnar konsumenterna eller miljön, och kommer att leda till större miljö- och klimatförändringsproblem. Han karaktäriserar affärsmetoderna bakom denna trend som kartelliknande, och efterlyser en ny lagstiftningsstrategi för att skydda konsumenten och miljön.

Thank you for your support, André Kauper

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international