Umwelt

Om lösning av kritiska luftföroreningar i Bukarest och angränsande områden 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren kontaktar Europaparlamentet för att be om dess stöd med att hitta och genomföra de snabbaste lösningarna på problemet med luftföroreningar i Bukarest och angränsande områden. Framställaren hävdar att luftkvalitetsparametrarna överskrids allvarligt och att en giftig lukt hänger i luften, samtidigt som medborgarna inte kan identifiera dess ursprung. Detta problem har blivit ännu mer kritiskt på grund av covid-19-pandemin, där människor är begränsade till sina lägenheter och inte har tillgång till frisk luft. Han vänder sig till Europaparlamentet för att det ska vidta åtgärder för att utreda situationen och vidarebefordra information om vad som kommer att göras om överträdelser av EUlagstiftningen har upptäckts.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now