Umwelt

относно разрешаването на проблема с критичното замърсяване на въздуха в Букурещ и съседните райони 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се обръща към Европейския парламент, за да поиска неговата подкрепа за намирането и прилагането на най-бързите решения на проблема със замърсяването на въздуха в Букурещ и в съседните райони. Вносителят на петицията твърди, че показателите за качество на въздуха са сериозно превишени и че в атмосферата се усещат токсични миризми, без гражданите да могат да определят произхода им. Този проблем става още по-критичен поради пандемията от COVID-19, тъй като хората са затворени в апартаментите си и нямат достъп до чист въздух. Вносителят на петицията моли Европейския парламент да предприеме действия за разследване на ситуацията и за предоставяне на информация относно това какво ще бъде предприето, ако бъдат открити нарушения на законодателството на ЕС.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now