Umwelt

O riešení kritického znečistenia ovzdušia v Bukurešti a susedných oblastiach 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ kontaktuje Európsky parlament s cieľom požiadať o podporu pri hľadaní a implementácii čo najrýchlejších riešení na vyriešenie problému znečistenia ovzdušia v Bukurešti a susedných oblastiach. Predkladateľ tvrdí, že parametre kvality ovzdušia sú vážne prekročené a že vo vzduchu visí toxický zápach, pričom občania nedokážu identifikovať jeho pôvod. Tento problém sa stal ešte kritickejším v dôsledku pandémie COVID-19, pretože ľudia musia zostávať vo svojich bytoch a nemajú prístup na čerstvý vzduch. Žiada Európsky parlament, aby prijal opatrenia na prešetrenie situácie a poskytol informácie o tom, čo sa stane, ak sa zistia porušenia právnych predpisov EÚ.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now