Soziales

O náhrade ujmy na zdraví 

Bert Vanhelmont
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície namieta proti indikatívnej tabuľke, ktorá v Belgicku slúži ako základ na určenie stupňa ujmy na zdraví, a to aj v prípadoch prerokúvaných pred súdom. Podľa predkladateľa petície sú sadzby náhrady, ako sú stanovené v indikatívnej tabuľke, na úrovni 65 % v prípade žien a 35 % v prípade mužov, čo za predpokladu, že je stupeň zranenia a zdravotného postihnutia rovnaký, predstavuje diskrimináciu mužov vo vzťahu k ženám. V tejto súvislosti sa obrátil na belgické federálne ministerstvo spravodlivosti, doteraz však nedostal žiadnu odpoveď. Žiada, aby sa prijali nevyhnutné kroky, ktorými sa v indikatívnej tabuľke odstráni táto forma diskriminácie na základe pohlavia.

Thank you for your support, Bert Vanhelmont

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now