En horisontalt tillämplig reglering som definierar innebörden av äktenskap och familj för EU-rätten: äktenskap är föreningen mellan en man och en kvinna, och familjen är grundad pĺ äktenskap och/eller nedstigande härkomst.

Reason

Den ökande fragmentiseringen av begrepp som “familj” och “äktenskap” skapar problem för EU. EU-lagstiftning refererar till bĺda termerna, men deras innebörd ökar i oklarhet, och det finns olika definitioner i olika EU-direktiv. Det här initiativet föreslĺr ĺtgärder för denna situation genom antagande av EU-omfattande definitioner av bĺda termerna som är förenliga med alla medlemsstaters lagstiftning. I enlighet med artikel 9 i EUs stadga för de grundläggande rättigheterna respekterar förslaget fullt ut varje medlemsstats kompetens att lagstifta om äktenskap och familj.

Thank you for your support, Edit Frivaldszky from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.