Máma, táta a děti – Evropská občanská iniciativa za účelem ochrany manželství a rodiny

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Horizontálně uplatnitelné nařízení, které definuje význam manželství a rodiny, pokud jde o právo EU: manželství je svazek muže a ženy a základem rodiny je manželství a/nebo rodová linie. Rostoucí roztříštěnost pojetí „rodiny“ a „manželství“ působí v EU problémy. Právní předpisy EU odkazují na oba pojmy, ale význam je čím dál tím více nejasný a různé směrnice EU uvádějí odlišné definice. Tato iniciativa navrhuje, aby byl panující stav napraven zavedením celounijní definice těchto pojmů, která bude v souladu s právními předpisy všech členských států. V souladu s článkem 9 Listiny základních práv je plně respektována pravomoc každého členského státu přijímat právní předpisy týkající se manželství a rodiny.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now