Horizontaliai taikytinas reglamentas, apibrėžiantis santuokos ir šeimos sąvokas ES teisėje: santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste.

Reason

Vis didėjanti sąvokų „šeima“ ir „santuoka“ fragmentacija kelia problemų ES. ES teisės aktuose daroma nuoroda į abu terminus, tačiau jų reikšmė yra vis neaiškesnė, o jų apibrėžtys įvairiose ES direktyvose skiriasi. Šia iniciatyva siūloma ištaisyti šią padėtį priimant visoje ES bendrą abiejų sąvokų apibrėžtį, kuri derėtų su visų valstybių narių teisės aktais. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 9 straipsnis numato, kad teisė leisti teisės aktus dėl santuokos ir šeimos priklauso kiekvienos valstybės narės kompetencijai.

Thank you for your support, Petent from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.