Een horizontaal toepasbare verordening waarin de betekenis van het huwelijk en het gezin wordt vastgelegd ten overstaande van de EU-wetgeving: het huwelijk is een verbintenis tussen een man en een vrouw, en een gezin is gebaseerd op een huwelijk en/of afstamming.

Reason

De toenemende fragmentatie van de concepten "gezin" en "huwelijk" vormt een probleem voor de EU. De EU-wetgeving heeft betrekking op beide termen, maar de betekenis is onduidelijk, en er zijn steeds meer uiteenlopende definities in de verschillende EU-richtlijnen. Met dit initiatief wordt ernaar gestreefd om deze situatie te verhelpen door een voor de hele EU geldende definitie van beide termen in te voeren die verenigbaar is met de wetgeving van elke lidstaat. In overeenstemming met art. 9 van het Handvest van de grondrechten respecteert het initiatief ten volle de bevoegdheid van de lidstaten om wetgeving vast te stellen op het gebied van huwelijk en gezin.

Thank you for your support, Edit Frivaldszky from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.