Mor, Far og Børn – europæisk borgerinitiativ til beskyttelse af ægteskabet og familien

Petitioner not public
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Et horisontalt gældende regelsæt, der definerer betydningen af ægteskab og familie i EUlovgivningen: Ægteskab er en union mellem en mand og en kvinde, og familiebegrebet er baseret på ægteskab og/eller nedstamning. Den stigende opsplitning af begreberne "familie" og "ægteskab" udgør et problem for EU. EUlovgivningen henviser til begge termer, men betydningen bliver mere og mere uklar, og der er divergerende definitioner i forskellige EU-direktiver. Initiativet har til formål at afhjælpe denne situation gennem vedtagelse af en EU-dækkende definition af begge termer, som er forenelig med lovgivningen i samtlige medlemsstater. I overensstemmelse med artikel 9 i chartret om grundlæggende rettigheder respekterer definitionen fuldt ud de enkelte medlemsstaters lovgivningskompetencer på ægteskabs- og familieområdet.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now