Et horisontalt gældende regelsæt, der definerer betydningen af ægteskab og familie i EUlovgivningen: Ægteskab er en union mellem en mand og en kvinde, og familiebegrebet er baseret på ægteskab og/eller nedstamning.

Reason

Den stigende opsplitning af begreberne "familie" og "ægteskab" udgør et problem for EU. EUlovgivningen henviser til begge termer, men betydningen bliver mere og mere uklar, og der er divergerende definitioner i forskellige EU-direktiver. Initiativet har til formål at afhjælpe denne situation gennem vedtagelse af en EU-dækkende definition af begge termer, som er forenelig med lovgivningen i samtlige medlemsstater. I overensstemmelse med artikel 9 i chartret om grundlæggende rettigheder respekterer definitionen fuldt ud de enkelte medlemsstaters lovgivningskompetencer på ægteskabs- og familieområdet.

Thank you for your support, Edit Frivaldsky from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.