Horisontaalselt kohaldatav määrus, mis määratleb abielu ja perekonna mõisted Euroopa Liidu õiguses järgmiselt: abielu on mehe ja naise vaheline liit ning perekond põhineb abielul ja/või põlvnemisel.

Reason

Perekonna ja abielu kontseptsioonide suurenev killustatus on Euroopa Liidu jaoks probleem. ELi õigusaktides viidatakse mõlemale mõistele, aga nende tähendused on üha arusaamatumad ning ELi direktiivides leidub erinevaid määratlusi. Kõnealuse algatusega soovitakse olukorda parandada, võttes mõlema mõiste jaoks kasutusele kogu Euroopa Liidus kehtivad määratlused, mis on kooskõlas kõigi liikmesriikide õigusaktidega. Vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 9 austatakse kodanikualgatusega täielikult iga liikmesriigi pädevust reguleerida abielu ja perekonda siseriiklike õigusaktidega.

Thank you for your support, Petent from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.