Propis s horizontalnom primjenom koji definira značenje braka i obitelji u zakonodavstvu EU-a: brak je zajednica muškarca i žene a obitelj se temelji na braku i/ili potomstvu.

Reason

Sve veća fragmentacija pojmova "obitelj" i "brak" predstavlja problem za EU. Zakonodavstvo EU-a se odnosi na oba pojma, ali značenje je sve nejasnije te se u različitim direktivama EU-a navode različite definicije. Ova inicijativa predlaže rješavanje te situacije tako što će se za oba pojma izraditi definicija na razini EU-a koja je kompatibilna sa zakonodavstvom svih država članica. U skladu s čl. 9. Povelje o temeljnim pravima ona u potpunosti poštuje nadležnost svake države članice da donosi zakone o braku i obitelji.

Thank you for your support, Edit Frivaldszky from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.