Laaja-alaisesti sovellettava säädös, jossa määritellään avioliiton ja perheen merkitys EU:n lainsäädännössä: avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, ja perhe perustuu avioliittoon ja/tai sukulaisuuteen.

Reason

"Perheen" ja "avioliiton" käsitteiden kasvava hajanaisuus on EU:n kannalta ongelmallista. EU:n lainsäädännössä viitataan molempiin termeihin, mutta niiden merkitys on yhä epäselvempi, ja määritelmät eroavat toisistaan EU:n eri direktiiveissä. Tässä aloitteessa ehdotetaan, että tilanne korjataan ottamalla kummastakin termistä käyttöön EU:n laajuinen määritelmä, joka on sopusoinnussa kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa. Perusoikeuskirjan 9 artiklan mukaisesti siinä kunnioitetaan kaikilta osin kunkin jäsenvaltion toimivaltaa säätää avioliitosta ja perheestä.

Thank you for your support, Petent from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.